VÕSARAIE

VÕSARAIE

Teostame kinnistute puhastamist võsast. Raiume võsast puhtaks tee-ja kraaviservad ning põlluääred.